Velg en side

For mange er Las Vegas selve paradis på jord. En oase midt i ørkenen der man kan oppfylle alle sine fantasier, leve som en konge i livet glade dager. Hele konseptet med Las Vegas spiller på menneskelige atferdsmønster, som man kaller behaviorisme innenfor psykologien. For mye av det som skjer i Las Vegas, forblir i Las Vegas, som uttrykket sier. For her lever alle litt ekstra, tar større risiko og tester ut sine grenser på mange mulige måter. Man kan nesten tro at Las Vegas er et eneste stort psykologisk eksperiment.

Og kanskje var det for mange en befrielse, og rett og slett en måte å leve ut sine villeste fantasier. Og Las Vegas lå midt i et bibelbelte med et nesten læstadianersk tilnærming til religionen. Streng fattigdom, hardt arbeidsliv, sult og forbudstid, samtidig med stadig teknologisk utvikling, gjorde at et lykkeland som Las Vegas for mange ble en befrielse.

Og opp fra intet vokste også forståelse av atferds-psykologi frem. Man begynte å forske på hvorfor mennesker oppfører seg slik de gjør, og hvordan de oppfører seg alene, i grupper og i samfunnet.

Hvilke typer atferd Las Vegas frambringer, er også noen av de viktigste atferdsmønstrene mennesker drives av. Det handler om straff og belønning, i den reneste form. Gambling er en klassisk arena for forskning på psykologi. Hvor stor risiko er folk villige til å ta for en større belønning, altså gevinst. Som på norske casinoer så er besøk på casinoene i Las Vegas en risikosport, men det hindrer ikke massene fra å prøve spillene.

Det handler om hvordan vi oppfører oss i grupper. Hører vi etter de regler og normer som blir presset ned over oss, eller viker vi fra dem dersom vi har muligheten, eller man synes reglene er for rigide. Dette kalles konformitet, og handler om nettopp det å forholde seg til regler. Vil man som gruppe følge alle typer regler, for å unngå straff. Vi har her med maktprinsipper å gjøre.

Makt brukes først og fremst i samfunnet for å skape et samfunn som er levelig for flest mulig av befolkningen samtidig. Men makt kan misbrukes, eller få konsekvenser. Kanskje var det lover som befolkningen ikke egentlig godtok, for eksempel forbudstiden i USA, der det ikke var lov å selge og produsere alkohol. Det førte til at det ulovlige markedet vokste. Kriminelle grupper som Cosa Nostra vokste og omsatte alkohol for enorme summer. Det samme har vi sett i hele verden når det gjelder narkotika, fordi begge er stimuli som skaper store menneskelige ødeleggelser, samfunnsøkonomiske problemer og andre følger som drap, kriminalitet og uorden. Vi snakker da gjerne om avhengighet.

Avhengighet kan oppstå ved at fysiske koblinger i hjernen endres ved at den etter hvert som den blir stimulert tåler en større belastning. Man kan bli avhengig av det meste, noen ting er bra for oss, slik som mat, kaffe, trening. Mens andre er ødeleggende for oss, slik som alkohol, narkotika, spill og gambling.

Det som er felles for mennesker er at de alltid vil søke nye utfordringer. Utfordringer skaper menneskenes liv, og gjennom alle tider har mennesket hele tiden utforsket og kommet seg over nye hindringer. Enten fordi de har måttet det for å overleve, eller fordi de rett og slett har vært nysgjerrige på ting. Noen ganger har det endt med død og fordervelse, av og til med å overvinne en frykt (for eksempel da man klarte å overbemanne et stort rovdyr), som har gitt mennesket ny viten og et økt herredømme.

Det er lett å se at Las Vegas i mange sammenhenger kan ses på som et eneste stort eksperiment. Gjennom tidene har det skapt mange tapere, fattigdom og elendighet, men også mange fantastiske historier om lykke, glede og utvikling. Las Vegas er i dag en av de mest besøkte byene i verden, omsetter for enorme summer hvert år og ansetter tusenvis av mennesker som kanskje eller ikke ville hatt noen jobb.