Velg en side

Las Vegas ligger nærmest i en ørken, og det er nesten utrolig at man har nok vann til de millioner av turister som kommer til byen hvert år. Men en årlig økning i befolkningstallet på 10 % over mange år, har byen gått fra å være en liten prikk på kartet til å bli en av de største byene i området. Tar man med forsteder er det om lag 2,5 millioner innbyggere i denne delen av Nevada.

Colorado-elven og Lake Mead innsjøen

Likevel har Las Vegas mange vannreservater og forsyning fra Colorado-elven og Lake Mead innsjøen. Selv om den nest største elven i Amerika går gjennom Nevada, trengs det nye tiltak til for å skape et levedyktig system for gjenbruk, rensing og forsyning av vann til de mange hotellene og kasinoene på ”the Strip”. Noe Las Vegas er helt avhengig av er turismen, som sysselsetter nesten halvparten av befolkningen.

Vannreservatene som området har hjelper til å forsyne alle i området med vann, men det er ikke bare dette området som får rent vann fra Coloradoelven. Derfor er presset på reservatene stort, spesielt med tanke på den økte aktiviteten og befolkningsveksten. Vannforsyning krever også enorme mengder energi, for å hente ut, transportere, distribuere og gjenbruke vannet, bruker for eksempel staten California 2/3 av strømforsyningen til fordelingen av vann. I Nevada er det ikke noe mindre press på vannressursene. Med de store turisttallene, ser man at forbruket av vann er betraktelig høyere enn i andre deler med mindre turisme.

Derfor har allerede en del av hotellene tatt problemene på alvor og satt i gang tiltak for å redusere bruken av vann. Noen har begynt å plante flere planter som tåler tørke, mens andre har installert sparedusjer på rommene. Men det er også andre deler av hotellene som forbruker mye vann, slik som restaurantene, bassengene, vannshowene også videre. I tillegg kommer vask av sengetøy og arbeidsklær. Dette foregår gjerne i andre lokaler, og kommer derfor ikke inn i vannregnskapet. Likevel er over 54 % av vannforbruket allokert til hotellrommene. Deretter kommer utendørs areal med 13 %.

Tiltakene som kan redde Las Vegas fra tørke

Det må gjøres tiltak for at det fortsatt skal være mulig å se fantastiske vannshow på the Strip og stadig komme turister i milliontall hvert år. For det første må forbruket i hotellrommene ned. Det vil si at det må installeres flere spare-tiltak i dusj og kraner for øvrig. I tillegg må det forbrukes mindre i de store utearealene. Dette kan gjøres ved å gjøre om landskapet rundt hotellene slik at de ikke trenger vanning. Det i seg selv vil redusere forbruket enormt. I tillegg må det finnes bedre løsninger på å rense vannet og føre det tilbake til Lake Mead. Da må man utbedre kloakk og rørsystemer, noe som vil koste enorme summer. Det skulle være mulig når man tenker på den aktiviteten og de enorme summene turistene legger igjen i Las Vegas hvert år.

Alle må bidra

Men det hjelper ikke om noen hoteller starter tiltak for å redusere forbruket. Alle må bidra for å gjøre Las Vegas levedyktig også i fremtiden. De tre tiltakene som omfatter reduksjon av forbruket i delstaten vil kunne være de eneste riktige løsningene. Det å redusere vannforbruket i hotellrom, endre uteareal og tilbakeføre vann i elva vil være med på å bidra til at vannreservatene ikke synker og at ikke det kreves like mye elektrisitet til for å drifte vannsystemet. Vann er en ressurs det stadig blir større etterspørsel på og derfor er det viktig at også byen som Las Vegas tar det på alvor.